dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni

REKTOR UNIWERSYTETU

w LATACH 2012-2020

Szanowni Państwo,


Pragnę poinformować, iż postanowiłam ubiegać się o mandat Rektora Uniwersytetu w Siedlcach.

Moja decyzja podyktowana jest wyłącznie dobrem naszej całej Społeczności Akademickiej. Jest również reakcją na coraz liczniejsze głosy Państwa w rozmowach ze mną, kiedy to wyrażacie potrzebę zmian.


Osobiście uważam, że należy zacząć otwarcie rozmawiać o modyfikacji funkcjonowania naszego uniwersytetu na wielu płaszczyznach.

Czuję, że odeszliśmy w naszej Alma Mater od akademickiego stylu zarządzania i niestety głos większości z nas przestał być ważny na rzecz nielicznych.


Moim wielkim pragnieniem jest poprawa atmosfery wśród pracowników
i studentów naszej uczelni.

Mam wrażenie, iż zapomniano, że Uniwersytet jako miejsce pracy to taka przestrzeń, w której powinniśmy czuć się swobodnie i oddawać się swoim obowiązkom z pasją.


Chcę podkreślić, iż marzę o wolnym Uniwersytecie, w pełnym tego słowa znaczeniu.

Rozumiem wolność jako brak jakiegokolwiek przymusu wobec działań niezgodnych z ludzkim sumieniem oraz prawo do własnych przekonań, wyborów, myśli, słów i czynów.


W związku ze zbliżającymi się wyborami na stanowisko Rektora Uniwersytetu w Siedlcach liczę na Państwa zaangażowanie oraz rozważenie mojej kandydatury na to stanowisko.


Jak Państwo pamiętacie, funkcję Rektora naszego Uniwersytetu pełniłam w kadencjach 2012- 2016 i 2016-2020.
Dzięki Państwa zaangażowaniu i współpracy ze mną był to czas rozwoju naszej uczelni, osiągania wielu sukcesów i stabilnego miejsca pracy dla wszystkich pracowników uczelni.


Przesądzającym o moim udziale w wyborach, będzie poparcie mojej osoby przez społeczność akademicką naszej uczelni w głosowaniu indykacyjnym.
Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wolnych wyborach bez przymusu
i indoktrynacji.

Mam nadzieje, że przebiegną one zgodnie z prawem i nikt nie będzie z ich powodu narażony na jakiekolwiek nieprzyjemności


Zachęcam Państwa do kontaktu osobistego, gdyż pora zacząć dyskusję na temat nowego rozdziału w funkcjonowaniu Uniwersytetu w Siedlcach.

z wyrazami szacunku,